Zakres prac projektowych
 • projekty nowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych,
 • nadzór nad projektowaniem i opiniowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych,
 • projekty oraz nadzór nad realizacją statycznych i dynamicznych obciążeń próbnych,
 • projekty rehabilitacji, modernizacji i przebudowy obiektów mostowych.
Przeglądy, badania, ocena kondycji
 • wykonywanie wszystkich typów przeglądów drogowych i kolejowych obiektów mostowych,
 • kompleksowe badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich, detekcja i identyfikacja uszkodzeń,
 • monitorowanie stanu obiektów mostowych z systematyczną analizą wyników,
 • ocena stanu technicznego i przydatności użytkowej oraz prognozowanie trwałości obiektów mostowych.
Ekspertyzy, opinie techniczne, nadzory
 • analiza stanu konstrukcji mostowych z uszkodzeniami przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli numerycznych,
 • opinie o stanie technicznym obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku kolizji,
 • ocena stanu technicznego hydrotechnicznych konstrukcji oporowych.