Systemy wspomagające zarządzanie

System Zarządzania Mostami Kolejowymi SMOK
System Zarządzania Miejskimi Obiektami Inżynierskimi URBI
System Zarządzania Okręgową Izbą Radców Prawnych

Systemy ekspertowe, systemy wspomagania decyzji

Kreator Funkcji Ekspertowych NEURITIS
Funkcja Ekspertowa Stanu Technicznego FEST
System Zarządzania Obiektem Mostowym RUBIKON
System Analizy Modalnej Konstrukcji Mostowych MANABRIS
System Ekspertowy MyBriDE
System Ekspertowy NOBLA