Universal Systems

Data założenia firmy: 15 grudnia 1997 r.
Wspólnicy: Jan Bień, Paweł Rawa


Uprawnienia wspólników
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów,
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów,
 • uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie mostów,
 • uprawnienia Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w specjalności: obiekty budownictwa komunikacyjnego.
Obszar działalności
 • inżynieria mostowa – projektowanie, nadzór nad budową, odbiory konstrukcji,
 • badania i ocena stanu konstrukcji inżynierskich, ekspertyzy, opinie techniczne,
 • systemowe zarządzanie infrastrukturą mostową.
Formy działalności
 • prace projektowe, ekspertyzowe oraz opinie i analizy techniczne z wykorzystaniem zaawansowanych numerycznych modeli konstrukcji,
 • projektowanie i nadzór nad realizacją statycznych i dynamicznych obciążeń próbnych konstrukcji inżynierskich,
 • przeglądy, kompleksowe badania oraz monitorowanie konstrukcji inżynierskich z oceną stanu technicznego i przydatności użytkowej,
 • wspomagane komputerowo systemy zarzadzania infrastruktura mostową – projektowanie, realizacja, wdrażanie, obsługa serwisowa,
 • systemy ekspertowe wspomagające procesy decyzyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - projektowanie, realizacja, wdrażanie, obsługa serwisowa,
 • specjalistyczne szkolenia związane z infrastrukturą mostową – organizacja, prowadzenie, przygotowywanie i publikacja wydawnictw.