Trainings
 • trainings for road and rail bridge inspectors,
 • trainings for users of management software systems,
 • trainings for administrators of bridge infrastructure management systems.
Selected book publications
 • Gładysz M., Wybrane zagadnienia mechaniki obiektów inżynieryjnych. Podstawy statyki budowli, ISBN 83-904244-2-8, Wrocław, 1999.
 • Album multimedialny do książki Rzecz o moście autostradowym przez Wisłę koło Torunia, Toruń, 1999.
 • Bień J., Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji (monografia habilitacyjna), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002.
 • Bień J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010.
Selected international publications
 • Bień J., Rawa P., Hybrid Knowledge Representation in BMS, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. IV, No. 1, 2004.
 • Bień J., Krzyżanowski J., Rawa P., Zwolski J., Dynamic Load Tests in Bridge Management, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. IV, No. 2, 2004.
 • Bień J., Kużawa M., Bień B., To See is to Know: Visualization in Bridge Inspection and Management, 5th International Conference “Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization”, IABMAS, Philadelphia, USA, 2010.
 • Bień J., Bień B., Banakiewicz A., Gładysz M., Kamiński T., Knowledge-based expert tools in bridge management, 5th International Conference “Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization”, IABMAS, Philadelphia, USA, 2010.
 • Bień J., Modelling of structure geometry in Bridge Management Systems, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. XI, No. 3, 2011.
Selected national publications
 • Bień J., Rewiński S., SMOK - kompleksowy system zarządzania mostami kolejowymi, Inżynieria i Budownictwo, nr 3, 1996, s. 180-184.
 • Bień J., Rawa P., Zwolski J., Próbne obciążenia autostradowych obiektów mostowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 11, 2001, s. 661-668.
 • Bień J., Król D., Rawa P., Zwolski J., Komputerowe wspomaganie przeglądów obiektów mostowych w systemie SMOK, Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8, 2006.
 • Bień J., Systemowe wspomaganie zarządzania mostami drogowymi i kolejowymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt 59, nr 3/12/I, 2012.
 • Bień J., Gładysz M., Kużawa M., Systemy ekspertowe w ocenie kondycji przęseł mostowych z uszkodzeniami, Przegląd Komunikacyjny, Vol. LXVIII, nr 9, 2013.