◀   Powrót do strony głównej systemu SZOK
Istnieje możliwość dodatkowej indywidualizacji systemu poprzez różne kombinacje modułów, wykorzystanie mapy cyfrowej, a także dostosowanie wyglądu raportów i wybranych okien programu do Państwa systemu identyfikacji wizualnej.

Ewidencja
Zakres danych ewidencyjnych
 • lokalizacja geograficzna i administracyjna,
 • opis geometrii i konstrukcji obiektu oraz jego części składowych: podpory, przęsła oraz ciągi przęseł, łożyska, urządzenia dylatacyjne, ściany, stropy, otwory przepustów, schody, pochylnie i windy,
 • opis i wizualizacja stref użytkowych dla każdego ciągu przęseł obiektu mostowego oraz dla tunelu drogowego,
 • informacje o przeszkodach i możliwości ich przekraczania,
 • opis wyposażenia i urządzeń obcych,
 • wykaz danych o dokumentacji, w tym o dokumentacji technicznej, z możliwością dołączenia kopii cyfrowych,
 • dane powiązanych osób i instytucji (obsługa e-mail, www).
Wykaz obiektów
 • wstawianie, usuwanie, edycja, sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie,
 • tworzenie opisu obiektu na podstawie opisu innego podobnego obiektu.
Raportowanie
 • generowanie Książki Obiektu Mostowego,
 • generowanie Książki Obiektu Budowlanego,
 • generowanie Karty Obiektu Mostowego,
 • generowanie zestawień według typu obiektu i jednostki administracyjnej.
Wizualizacja kartograficzna
 • zarządzanie obiektami bezpośrednio z widoku mapy,
 • obsługa danych w formacie Google, Yahoo!, Virtual Earth i Open Street (zgodnie z ich licencjami),
 • możliwość obsługi danych kartograficznych w formacie dostarczonym przez użytkownika.
Galeria multimedialna
 • uporządkowany zbiór fotografii, rysunków i plików audio/wideo związanych z obiektem lub jego częścią,
 • możliwość powiązania wybranej fotografii z określonym elementem opisu ewidencyjnego,
 • funkcje przeglądania, skalowania i wydruku obrazu.
Możliwe rozszerzenia funkcjonalności na życzenie Użytkownika
 • przechowywanie, edycja i wizualizacja dodatkowych danych ewidencyjnych,
 • wydruk niestandardowych raportów według wzorów Użytkownika.

Utrzymanie
Terminarz przeglądów
 • przechowywanie, przeglądanie i edycja danych dotyczących utrzymania obiektu inżynierskiego,
 • przeglądy bieżące,
 • okresowe kontrole roczne - przeglądy podstawowe,
 • okresowe kontrole pięcioletnie - przeglądy rozszerzone,
 • przeglądy szczegółowe,
 • przeglądy specjalne, ekspertyzy.
Zakres danych przeglądu
 • warunki oraz okoliczności wykonania przeglądu,
 • szczegółowe dane o wykonawcach, w tym dane kontaktowe,
 • opis uszkodzeń z możliwością podłączenia fotografii pochodzących z galerii,
 • oceny stanu technicznego obiektu i jego składowych,
 • ocena bezpieczeństwa, przydatności użytkowej oraz estetyki obiektu (dla przeglądów rozszerzonych),
 • opis natężenia ruchu na obiekcie (dla przeglądów szczegółowych),
 • wnioski, uzgodnienie potrzeb i decyzje administracyjne,
 • zalecane roboty utrzymaniowe.
Funkcje utrzymaniowo-eksploatacyjne
 • opis remontów wraz z archiwum danych ewidencyjnych z okresu przed remontem,
 • dane o niwelacjach,
 • możliwość analizy zmian wartości oceny stanu technicznego w czasie,
 • dane eksploatacyjne - zmiany sposobu użytkowania, wypadki i katastrofy, oraz inne zdarzenia związane z obiektem.
Możliwe rozszerzenia funkcjonalności na życzenie Użytkownika
 • graficzna wizualizacja uszkodzeń na fotografiach oraz na schemacie obiektu,
 • przechowywanie, edycja i wizualizacja dodatkowych danych utrzymaniowych,
 • wydruk niestandardowych raportów według wzorów Użytkownika.

Administrator
Funkcje administracyjne pozwalają na zarządzanie:
 • kontami i hasłami użytkowników,
 • danymi katalogu uszkodzeń,
 • wykazem robót utrzymaniowych,
 • słownikiem elementów wyposażenia,
 • słownikiem urządzeń obcych.

◀   Powrót do strony głównej systemu SZOK